Από τα Φυλετικά Στερεότυπα στην φυλετική βία στο διαδίκτυο και την ενοχοποίηση των θυμάτων - Δραστηριότητα 4

Φάση 1: Ανάγνωσης   Φάση 2: Εφαρμογής   Φάση 3: Κριτικής   Φάση 4: Αξιολόγησης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Αξιολόγησης "Καταλάβατε καλά;"

Διάρκεια:  45 λεπτά

Εργαλεία για την δραστηριότητα δια-ζώσης: Φύλλα χαρτιού / Στυλό

Εργαλεία για διαδικτυακή δραστηριότητα: Υπολογιστής / φορητός υπολογιστής / Σύνδεση Διαδικτύου

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας:

Ο δάσκαλος/εκπαιδευτικός παραδίδει εισιτήρια, που έχουν προετοιμαστεί προηγουμένως, στα οποία θα αναγράφονται διφορούμενες φράσεις και καταστάσεις διακρίσεων ή/και έμφυλης βίας, ιδίως σε σχέση με τον διαδικτυακό κόσμο.

Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ζευγάρια και μπροστά στους άλλους θα πρέπει να κάνουν και να πουν ό,τι αναγράφεται στο εισιτήριο, ενώ η υπόλοιπη τάξη θα πρέπει να πει αν υπάρχουν διακρίσεις ή/και έμφυλη βία.

Αυτό το παιχνίδι θα μπορούσε να εγείρει αμφιβολίες, αλλά πάνω απ' όλα θα πρέπει να αναδείξει μια νέα ευαισθητοποίηση.