Το μοντέλο ON-OFF

Το μοντέλο είναι δομημένο σε 8 εργαστήρια:

 1. Στερεότυπα φύλου και αντικειμενοποίηση κοριτσιών
 2. Από τα Φυλετικά Στερεότυπα στην φυλετική βία στο διαδίκτυο και την ενοχοποίηση των θυμάτων
 3. Σεβασμός και καταδίκη
 4. Διαδικτυακή βία με βάση το φύλο στις διάφορες μορφές και κατάχρηση νέων τεχνολογιών
 5. Διαδικτυακές και μη διαδικτυακές σχέσεις
 6. Η "Γκρι" Ζώνη
 7. Καλές πρακτικές στην επικοινωνία
 8. Εξαρτάται από εσάς

Κάθε βασικό εργαστήριο αναπτύσσεται σε 4 διαφορετικούς τομείς αρμοδιοτήτων:

 1. Ανάγνωση

Κατά τη φάση «Ανάγνωσης», κάθε θέμα παρουσιάζεται με ακριβή και λεπτομερή τρόπο, παρέχοντας πληροφορίες και δεδομένα που επιτρέπουν στους νέους να κατανοήσουν επαρκώς το φαινόμενο.

 1. Εφαρμογή

Σε αυτήν τη δεύτερη φάση, οι νέοι καλούνται να ζήσουν μια εμπειρία στο θέμα μέσω ενός παιχνιδιού, ενός βίντεο, μιας δραστηριότητας που τους θέτει άμεσα υπό αμφισβήτηση.

 1. Κριτική

Αυτή είναι η φάση στην οποία οι νέοι συγκρίνουν τις αναπαραστάσεις τους με την εμπειρία τους και αναρωτιούνται για τις πιθανές διαφορές και τις πιθανές ταυτοποιήσεις.

 1. Αξιολόγηση

Σε αυτήν την τελευταία φάση καλούνται οι νέοι να συνοψίσουν, να αξιολογήσουν τι έχουν ακούσει κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου και να οριοθετήσουν πορεία προσωπικής αλλαγής.