Πως να χρισημοποιείται την Πλατφόρμα

1. Κάθε εργαστήριο αναπτύσσεται έχοντας μια διάρκεια τουλάχιστον 2 ωρών.

2. Οι δασκάλοι/εκπαιδευτικοί πρέπει να σέβονται τη δραστηριότητα που αναμένεται για τους διάφορους τομείς, αλλά μπορούν να αποφασίσουν πόσος χρόνος αφιερώνεται σε κάθε διαφορετική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα σχόλια της τάξης.

Οι δάσκαλοι/εκπαιδευτικοί μπορούν να τροποποιήσουν:

  • Οπτικοακουστικό υλικό
  • Τους χρόνους υλοποίησης κάθε βήματος. Για παράδειγμα, ο δάσκαλος είναι ελεύθερος να επεκτείνει δραστηριότητες όπως επιθυμεί.
  • Παιχνίδια, ωστόσο πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί για να μην αλλάξει ο σκοπός του εργαστηρίου.

4. Είναι σημαντικό ο δάσκαλος/εκπαιδευτικός να καταγράφει κάθε αλλαγή κατά τη διάρκεια του τεστ σε ένα φύλλο τεκμηρίωσης και να την κοινοποιεί σε όλους τους συνεργάτες..

Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στις κύριες ενότητες της πλατφόρμας ON-OFF είτε από το κύριο μενού στην κορυφή της αρχικής σελίδας είτε μεταβαίνοντας προς τα κάτω στις διαφορετικές ενότητες.

Το βασικό υλικό και οι εκπαιδευτικοί οδηγοί του μοντέλου ON-OFF βρίσκονται στις ενότητες των ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ όπου μπορούν να προσεγγιστούν και οι οκτώ από τις τελικές εκπαιδεύσεις μας πατώντας το κάθε θεματικό θέμα.

Επιπλέον, η Πλατφόρμα είναι Πολύγλωσση και ως εκ τούτου προσβάσιμη σε δασκάλους/εκπαιδευτικούς, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος που προέρχεται από τις συμμετέχουσες χώρες εντός της ΟΝ-OFF κοινοπραξίας (Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία, Κύπρος και Ελλάδα), αλλά όχι μόνο.