От стереотипите на пола до кибер насилието и обвиняването на жертвите - Дейност 4

Дейност 1: Читател   Дейност 2: Потребител   Дейност 3: Критик   Дейност 4: Оценител

ДЕЙНОСТ 4: ОЦЕНИТЕЛЯ „Разбрахте ли добре?“

Продължителност:  45 минути

Инструменти за дейност „лице в лице“: Листове хартия/Химикалки

Инструменти за дейност „онлайн“: Компютър/Лаптоп/Интернет

Кратко описание на дейността:

Учителят / преподавателят предоставя билети, подготвени преди това, върху които ще бъдат написани двусмислени фрази и ситуации на дискриминация и / или насилие, основано на пола, по-специално свързани с онлайн света.

Участниците ще бъдат разделени по двойки и пред останалите ще трябва да направят и да кажат написаното на билета, останалите от класа ще трябва да кажат дали има дискриминация и / или насилие, основано на пола.

Тази игра може да породи съмнения, но преди всичко трябва да разкрие ново осъзнаване.