Από τα Φυλετικά Στερεότυπα στην φυλετική βία στο διαδίκτυο και την ενοχοποίηση των θυμάτων - Δραστηριότητα 3

Φάση 1: Ανάγνωσης   Φάση 2: Εφαρμογής   Φάση 3: Κριτικής   Φάση 4: Αξιολόγησης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Κριτικής ''Αλλά είναι επίσης δικό της λάθος αν…''

Διάρκεια:  45 λεπτά

Εργαλεία για την δραστηριότητα δια-ζώσης: Φύλλα χαρτιού / Στυλό / Μαρκαδόροι / Μολύβια

Εργαλεία για διαδικτυακή δραστηριότητα: Υπολογιστής / σύνδεση στο Διαδίκτυο / Πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας:

Ο δάσκαλος/εκπαιδευτικός χωρίζει τους συμμετέχοντες σε δύο ομάδες, η τάξη θα μετατραπεί σε δικαστήριο, η μία ομάδα θα είναι η πολιτική αγωγή και η άλλη η υπεράσπιση. Σε κάθε ομάδα ο δάσκαλος/εκπαιδευτικός διαβάζει (και επίσης παραδίδει σε χαρτί) μια συγκεκριμένη υπόθεση.

Ο δάσκαλος/εκπαιδευτικός διακόπτει την ιστορία και ζητά από τους συμμετέχοντες να γράψουν, έστω και σε μορφή λίστας, όλους τους λόγους για τους οποίους η Τζένιφερ έχει δίκιο (υπεράσπιση) και όλα τα λάθη που έκανε η Τζένιφερ (κατηγορία), δίνοντας 15/20 λεπτά μέγιστο χρόνο στο τέλος του οποίου κάθε ομάδα, ξεκινώντας από την κατηγορία, θα πρέπει να διαβάσει δυνατά αυτά που έγραψε και να αντιμετωπίσει την άλλη ομάδα.