Από τα Φυλετικά Στερεότυπα στην φυλετική βία στο διαδίκτυο και την ενοχοποίηση των θυμάτων - Δραστηριότητα 1

Φάση 1: Ανάγνωσης   Φάση 2: Εφαρμογής   Φάση 3: Κριτικής   Φάση 4: Αξιολόγησης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Ανάγνωσης ''Σκέφτομαι, μιλάω και ενεργώ για να σπάσω το καλούπι;''

Διάρκεια:  45 λεπτά

Εργαλεία για την δραστηριότητα δια-ζώσης: Δεν ισχύει

Εργαλεία για διαδικτυακή δραστηριότητα: Υπολογιστής / φορητός υπολογιστής / Σύνδεση στο διαδίκτυο

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας:

Η φάση αυτή είναι δομημένη σε 4 δράσεις:

  1. Λόγος
  2. Χειρονομίες
  3. Ήχος
  4. Αναστοχασμός

Πριν από την έναρξη, ο δάσκαλος/εκπαιδευτικός τοποθετεί τους συμμετέχοντες σε κύκλο. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, αρκεί να τους δώσει μια συνεπακόλουθη σειρά.

Δράση 1: Λόγος

Ο δάσκαλος/εκπαιδευτικός θα πει μια λέξη-κλειδί και όλοι οι συμμετέχοντες, ενστικτωδώς, χωρίς σκέψη, ένας προς έναν, θα πρέπει να πουν μια λέξη σχετική με τη λέξη-κλειδί, χωρίς να την επαναλάβουν

Θα πραγματοποιηθούν δύο γύροι με τις λέξεις-κλειδιά "Άντρας" και "Γυναίκα", οι οποίες πρέπει να αποκαλύπτονται με σαφήνεια μόνο πριν από κάθε γύρο.

Πριν προτείνετε τις λέξεις-κλειδιά, καλό είναι να κάνετε μια δοκιμαστική διαδρομή με μια εύκολη λέξη όπως: "Σχολείο" ή "Οικογένεια".

Δράση 2: Χειρονομίες

Με τις ίδιες μεθόδους της δράσης 1, όλοι οι συμμετέχοντες θα κληθούν να κάνουν μια χειρονομία που συνδέεται με τη λέξη που ειπώθηκε προηγουμένως, χωρίς να εκπέμψουν οποιονδήποτε τύπο ήχου.

One lap will always be done.

Δράση 3: Ήχος

Με τον ίδιο τρόπο όπως και στις προηγούμενες ενέργειες, όλοι οι συμμετέχοντες θα κληθούν να κάνουν έναν ήχο (όχι μια λέξη ή μια φράση) που συνδέεται με τη χειρονομία που έγινε προηγουμένως.

One lap will always be done.

Δράση 4: Αναστοχασμός

Σε αυτή την τελευταία δράση, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να πουν ποιες χειρονομίες, λέξεις και ήχους βρήκαν πιο ενοχλητικές, προσβλητικές, υποτιμητικές και γιατί.