Από τα Φυλετικά Στερεότυπα στην φυλετική βία στο διαδίκτυο και την ενοχοποίηση των θυμάτων - Δραστηριότητα 2

Φάση 1: Ανάγνωσης   Φάση 2: Εφαρμογής   Φάση 3: Κριτικής   Φάση 4: Αξιολόγησης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Εφαρμογής ''Επί σκηνής

Διάρκεια:  45 λεπτά

Εργαλεία για την δραστηριότητα δια-ζώσης: Εκτύπωση σεναρίου

Εργαλεία για διαδικτυακή δραστηριότητα:  Υπολογιστής / σύνδεση στο Διαδίκτυο / διαδικτυακό εργαλείο για βίντεο

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας:

Σε αυτή τη φάση ο δάσκαλος/εκπαιδευτικός ζητά από τους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν μια κατάσταση που έχει ένα συγκεκριμένο σενάριο το οποίο έχει προετοιμαστεί πριν από τη Δραστηριότητα.

Χαρακτήρες:

1 αγόρι (Μάρκ)

1 κορίτσι (Λούσυ)

1 αφηγητής

Οι χαρακτήρες Marc και Lucy θα ερμηνευθούν από διάφορους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα εναλλάσσονται σε ορισμένες στιγμές του διαλόγου που χαρακτηρίζεται ως: "Πριν από την έναρξη, πρέπει να έχει ήδη αποφασιστεί η σειρά των ζευγαριών και να έχουν ανατεθεί οι ρόλοι, δίνοντας στον καθένα ένα αντίγραφο του κειμένου, ώστε να το διαβάσει τουλάχιστον μία φορά. Οι χαρακτήρες θα καθίσουν σε δύο καρέκλες μακριά ο ένας από τον άλλο, γράφουν στα κινητά τους τηλέφωνα και, διαβάζοντας δυνατά, επικοινωνούν αυτό που γράφουν. Μπροστά από κάθε καρέκλα θα υπάρχει μια πινακίδα με γραμμένο το όνομα των δύο χαρακτήρων: "Marc", "Lucy".

Ο αφηγητής θα είναι ο δάσκαλος/εκπαιδευτικός που θα διαβάζει στο παρασκήνιο.