"Сивата зона" - Дейност 1

Дейност 1: Читател   Дейност 2: Потребител   Дейност 3: Критик   Дейност 4: Оценител

ДЕЙНОСТ 1: ЧИТАТЕЛЯ „Розов или син?“

Продължителност: 30 минути

Инструменти за дейност „лице в лице“: Черна дъска/Компютър /Проектор

Инструменти за дейност „онлайн“: Онлайн инструмент за видео разговори, в който можем да споделяме презентация на екрана /Хартия/Писалки/Моливи за всеки участник

Кратко описание на дейността:

This activity aims to build a participatory and shared definition between teachers/educators and young people on the gender difference starting from knowledge, intuitions and personal experiences.