"Сивата зона" - Дейност 3

Дейност 1: Читател   Дейност 2: Потребител   Дейност 3: Критик   Дейност 4: Оценител

ДЕЙНОСТ 3: КРИТИКА "Къде сме в този проблем?" Critic “All is not what it seems”

Продължителност:  40 минути

Инструменти за дейност „лице в лице“: Два комплекта карти с различните прилагателни от списъка по-долу върху тях/Работен лист и инструкции за всяка група

Инструменти за дейност „онлайн“: Всяка платформа за видеоконференции, в която е възможно да се сподели презентация на екрана, на интерактивна и съвместна онлайн дъска

Кратко описание на дейността:

Тази дейност илюстрира половите стереотипи и начина, по който обществото счита „женски“ и „мъжки“ характеристики за желани или нежелани. Някои от инструментите за тази дейност ще бъдат два комплекта карти, показващи различни прилагателни.