The ON-OFF Model

Моделът ON-OFF

ON-OFF има за цел да се бори срещу стереотипите, свързани с пола, да подпомогне участниците да осъзнаят и разберат по-добре предразсъдъците и техните последици, като се насърчава по-ниската толерантност към насилието, основано на пола и да се подчертае тяхната взаимосвързаност.

Прочети още

The Workshops

Моделът на интервенция включва 8 работилници, които да бъдат тествани по време на фазата на експериментиране, всеки от които е посветен на ключова тема.

Повече информация

Как да използвате платформата ОN-OFF обучение

Полезна информация за учители, преподаватели и ученици за това как най-добре да се използват и да се ориентирате в платформата ON-OFF, както и различните раздели и материали

Погледн
How to use the ON-OFF Training Platform

Handbooks

Ръководство за учители и преподаватели

ИЗТЕГЛИ

The ON-OFF Partnership