"Сивата зона" - Дейност 2

Дейност 1: Читател   Дейност 2: Потребител   Дейност 3: Критик   Дейност 4: Оценител

ДЕЙНОСТ 2: ПОТРЕБИТЕЛЯ "Това е мъжки, мъжки, мъжки свят"

Продължителност: 30 минути

Инструменти за дейност „лице в лице“: Фотокопие: работен лист „химикалки“

Инструменти за дейност „онлайн“: Онлайн инструмент за видео разговори, при който презентация може да бъде споделена на екрана „Списък на професиите“/Химикалки/Моливи за всеки участник

Кратко описание на дейността:

На тази фаза младите хора стават чувствителни към стереотипите на пола при професионалния избор.
Младите хора ще разсъждават върху професиите, разглеждани от мъжете, и професиите, разглеждани от жените, и върху факторите, които могат да повлияят на избора на работа, всякакви условия, последствията, които този избор може да има в живота.