Η "Γκρί Ζώνη" - Δραστηριότητα 1

Φάση 1: Ανάγνωσης   Φάση 2: Εφαρμογής   Φάση 3: Κριτικής   Φάση 4: Αξιολόγησης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Ανάγνωση "Ροζ ή μπλε;"

Διάρκεια: 30 λεπτά

Εργαλεία για την δραστηριότητα δια-ζώσης: Μαυροπίνακας / PC / Προβολέας

Εργαλεία για διαδικτυακή δραστηριότητα: Διαφορετικά αντικείμενα/Διαδικτυακό εργαλείο για βιντεοκλήσεις στις οποίες μπορούμε να μοιραστούμε μια παρουσίαση στην οθόνη/Χαρτί/Στυλό/Μολύβια για κάθε συμμετέχοντα

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας:

Η δραστηριότητα αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός συμμετοχικού και κοινού ορισμού μεταξύ των δασκάλων/εκπαιδευτικών και των νέων σχετικά με τις διαφορές των φύλων, ξεκινώντας από τις γνώσεις, τις διαισθήσεις και τις προσωπικές εμπειρίες.