Моделът ON-OFF

Моделът е изграден от 8 работилници:

 1. Джендър стереотипи и обективизиране на момичетата
 2. От стереотипите на пола до кибер насилието и обвиняването на жертвите
 3. Уважение и осъждане
 4. Онлайн насилие, сновано на пола в различните си форми и злоупотреба с новите технологии
 5. Онлайн и офлайн отношения
 6. "Сивата зона"
 7. Добри практики в комуникацията
 8. От теб зависи

Всяка работилница е разработена в 4 различни области на компетентност:

 1. Фаза на ЧИТАТЕЛЯ

По време на фазата "Читател" всяка тема е представена по прецизен и подробен начин, като предоставя информация и данни, които позволяват на младите хора да разберат адекватно явлението.

 1. Фаза на ПОТРЕБИТЕЛЯ

Във тази втора фаза младите хора са призовани да изживеят опит по темата чрез игра, видеоклип, дейност, която директно ги поставя под въпрос.

 1. Фаза на КРИТИКА

Това е фазата, в която младите хора сравняват своите представи за натрупания опит и се питат за вероятните различия и възможните идентификации.

 1. Фаза на ОЦЕНИТЕЛЯ

В тази последна фаза младите хора се призовават да обобщят, да оценят какво са чули по време на работилницата и да изградят хипотези на личната промяна.