"Сивата зона" - Дейност 4

Дейност 1: Читател   Дейност 2: Потребител   Дейност 3: Критик   Дейност 4: Оценител

ДЕЙНОСТ 4: ОЦЕНИТЕЛЯ "Тествайте несъзнателните стереотипи"

Продължителност: 30 минути

Tools for face to face/online activity: Публикувайте го/ Хартия с нарисуван дартс/Химикалки

Кратко описание на дейността:

В това упражнение учителят/преподавателят кани участниците да направят въпросник с цел да изследват отношението към стереотипите на пола.

Преди тази дейност участниците са помолени да изтеглят безплатно приложението за мобилен телефон. „Анкета навсякъде“: е просто уеб-базирано приложение, което може да се използва в и извън класната стая за създаване на анкети с множество възможности за избор или с отворен край или при дистанционно обучение или изцяло онлайн курсове.

Ако учителят/преподавателят срещне трудности при изтеглянето на приложението, може да отпечата въпросника.

След като учениците попълнят въпросника (около 15 минути), учителят/преподавателят преглежда общата статистика, показана в края на съставения тест.
Учителят/възпитателят иска да сподели резултатите си с класа и да ги сравни с общите констатации.