Как да използвате платформата

1. Всяка работилница е разработена по методика, траеща най-малко 2 часа.

2. Учителят / преподавателят трябва да зачита дейността, която се очаква за различните области, но може да реши колко време да отдели на различната дейност, според отзивите на класа.

3. Учителят/преподавателят може да промени:

  • Мултимедийни материали
  • Времената за изпълнение на всяка стъпка; например учителят е свободен да разширява дейностите по желание
  • Игри, като ги персонализирате, но внимавайте да не промените целта на работилницата

4. Важно е учителят/преподавателят да записва всяка промяна по време на тестването в документален лист и да я споделя с всички партньори..

Посетителите могат да се ориентират в основните раздели на ON-OFF платформата или чрез главното меню в горната част на началната страница, или като превъртат надолу през различните раздели.

Основният материал и ръководствата за обучение на ON-OFF модела могат да бъдат намерени в секциите Работилници, където всички осем от нашите окончателни обучения могат да бъдат достъпни чрез натискане върху всеки отделен „Тематичен предмет“.

Освен това платформата е многоезична и по този начин достъпна за учители/възпитатели, както и всяка друга заинтересована страна от участващите страни в рамките на консорциума ON-OFF (Италия, Испания, България, Кипър и Гърция), но не само.