Онлайн и офлайн отношения - Дейност 3

Дейност 1: Читател   Дейност 2: Потребител   Дейност 3: Критик   Дейност 4: Оценител

ДЕЙНОСТ 3: КРИТИКА „Как се усеща насилието, основано на пола?”

Продължителност: 25 минути

Инструменти за дейност „лице в лице“: Черна дъска/Хартия/Моливи/Химикалки/Компютър и проектор

Инструменти за дейност „онлайн“: Компютър/Таблет/Android телефон/Интернет връзка

Кратко описание на дейността:

Тази втора дейност в тематичния предмет изследва как се формират взаимоотношенията между различни индивиди и как те могат да управляват или не, да съществуват съвместно и да бъдат толкова значими и безвредни, колкото тези във физическия свят. Следвайки насочваща последователност, те ще се задълбочат в ефектите върху жертвите на момичетата от различни гледни точки (социална, психическа, емоционална и т.н.), което ще им позволи да подобрят своята гледна точка за тежестта и незаконността на това поведение.
Following a guiding sequence, they will delve into the effects for girls’ victims from different points of view (social, psychical, emotional, etc.) which will allow them to enhance their perspective on the gravity and illegality of these behaviors.

За постигането на горното, участниците ще получат два различни въпросника по време на семинара, които ще включват ситуационни въпроси - търсещи от тях да детайлизират отговора си по два различни начина и контекста - единият е тяхната поведенческа реакция във физическия свят, а другият единият е техният отговор онлайн, чрез наличните средства за комуникация (предимно техните социални мрежи).