Онлайн и офлайн отношения - Дейност 2

Дейност 1: Читател   Дейност 2: Потребител   Дейност 3: Критик   Дейност 4: Оценител

ДЕЙНОСТ 2: ПОТРЕБИТЕЛЯ „Разбиране на невидимите последици от насилието, основано на пола”

Продължителност:   30 минути

Инструменти за дейност „лице в лице“: Различни обекти/компютър и проектор/интернет връзка

Инструменти за дейност „онлайн“: Компютър/Таблет/Android телефон/Интернет връзка

Кратко описание на дейността:

Въпреки че основният тематичен предмет на тази конкретна част от обученията е да даде на участниците способността да признаят трансформиращата природа на интернет в различни аспекти на живота - от решаващо значение е да се внуши във възприятието им факта, че въпреки пространството (физическо или онлайн), при които се извършва престъпление - тормоз, дългосрочните последици върху психическото състояние на жертвата са еднакво тежки и решаващи за въздействието, което те могат да окажат.

По време на този конкретен раздел от обучението, учителят/преподавателят ще се стреми да насърчи кратък дебат между участниците, като докаже набор от насочващи въпроси, които могат да бъдат коригирани според различните условия, възрастова група и т.н. - и които ще се въртят около трансформациите, които се извършват, когато става въпрос за въпроси, свързани с насилието, основано на пола в мрежата.