Онлайн и офлайн отношения - Дейност 1

Дейност 1: Читател   Дейност 2: Потребител   Дейност 3: Критик   Дейност 4: Оценител

ДЕЙНОСТ 1: ЧИТАТЕЛЯ „Живот преди и след Интернет”

Продължителност:   35 минути

Инструменти за дейност „лице в лице“: Черна дъска/Хартия/Моливи/Химикалки

Инструменти за дейност „онлайн“: Компютър/Таблет/Android телефон/Интернет връзка

Кратко описание на дейността:

Целта по време на тази първоначална и въвеждаща дейност би била по същество да предостави първо разбиране за същността на явлението в контекста, в който участниците са склонни да се социализират и взаимодействат помежду си - като се вземе под сериозно внимание и промяната, която се случва в отношенията на нашите участници и отношението към своите връстници, когато са били онлайн, за разлика от това, което се случва при взаимодействие в реалния свят извън балона „Социални медии“.

При проучването на проблемите по-горе учителят/преподавателят ще позволи на всички да се представят и след това да изнесат малка беседа за трансформиращата природа на социалните медии и различните форми на онлайн насилието, основано на пола, цитирайки избрани препратки и фокусирайки се най-вече върху света на социалните медии и съвременната среда, в която преобладаващата природа на Интернет засяга почти всичко - включително връзката им.