Онлайн и офлайн отношения - Дейност 4

Дейност 1: Читател   Дейност 2: Потребител   Дейност 3: Критик   Дейност 4: Оценител

ДЕЙНОСТ 4: ОЦЕНИТЕЛЯ „Как да продължим напред?“

Продължителност: 30 минути

Инструменти за дейност „лице в лице“: Черна дъска/Хартия/Моливи/Химикалки

Инструменти за дейност „онлайн“: Компютър/Таблет/Android телефон/Интернет връзка

Кратко описание на дейността:

По време на тази последна част от семинара учителят / преподавателят има двоен избор. Той / тя може или да реализира онлайн дейност, подобна на тази, предложена в опцията лице в лице, със съответните корекции, или те могат да циркулират и насочват участниците във видеоигра с името „Чука, прекъсни тишината“ която е разработена за възрастовия диапазон на целевите групи с цел да помогне на потребителите.