От теб зависи - Дейност 3

Дейност 1: Читател   Дейност 2: Потребител   Дейност 3: Критик   Дейност 4: Оценител

ДЕЙНОСТ 3: ПОТРЕБИТЕЛ "Предприемам действия"

Продължителност: 40  minutes

Инструменти за дейност „лице в лице“: Маркери/Моливи/Химикалки/Флипчарт/Презентация на PowerPoint

Инструменти за дейност „онлайн“: Платформа за онлайн среща/Добра интернет връзка

Кратко описание на дейността:

Обсъдете с групата кои са положителните и отрицателните аспекти на интернет. Можете да ги посочите на флипчарта, докато обсъждате с участниците.

Примери: Интернет има някои големи положителни ефекти. Някои от тях включват:

Интернет предоставя всякакъв вид информация за потребителите си, от местни ресторанти до международни новини.

Интернет предоставя някои от най-ефективните средства за комуникация между хората, включително онлайн имейли и незабавни съобщения.

Благодарение на интернет хората могат да предприемат действия и да избегнат неблагоприятни обстоятелства. Например ураганът, бурите и инцидентите могат да бъдат проследени чрез интернет.

Интернет позволява обмен на идеи и материали между учени, университетски преподаватели и студенти, в допълнение към предоставянето на сървъри, центрове за ресурси и онлайн инструменти за техните изследователски и научни дейности.