Από εσάς εξαρτάται - Δραστηριότητα 3

Φάση 1: Ανάγνωσης   Φάση 2: Εφαρμογής   Φάση 3: Κριτικής   Φάση 4: Αξιολόγησης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Χρήστης "Αναλάβετε δράση"

Διάρκεια: 40  minutes

Εργαλεία για την δραστηριότητα δια-ζώσης: Μαρκαδόροι/μολύβια/στυλό/Flipchart/παρουσίαση PowerPoint

Εργαλεία για διαδικτυακή δραστηριότητα: Διαδικτυακή πλατφόρμα για online συναντήσεις/καλή σύνδεση στο διαδίκτυο

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας:

Συζητήστε με την ομάδα ποιες είναι οι θετικές και οι αρνητικές πτυχές του διαδικτύου. Μπορείτε να τις επισημάνετε στο flipchart ενώ συζητάτε με τους συμμετέχοντες.

Παραδείγματα: Το Διαδίκτυο έχει μερικές εξαιρετικές θετικές επιδράσεις. Μερικές από αυτές περιλαμβάνουν:

Το διαδίκτυο παρέχει στους χρήστες του κάθε είδους πληροφορίες, από τοπικά εστιατόρια μέχρι διεθνείς ειδήσεις.

Το Διαδίκτυο παρέχει μερικά από τα πιο αποτελεσματικά μέσα επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και των άμεσων μηνυμάτων.

Χάρη στο διαδίκτυο, οι άνθρωποι μπορούν να αναλάβουν δράση και να αποφύγουν δυσμενείς καταστάσεις. Για παράδειγμα, οι τυφώνες, οι καταιγίδες και τα ατυχήματα μπορούν να παρακολουθούνται μέσω του διαδικτύου.

Το διαδίκτυο επέτρεψε την ανταλλαγή ιδεών και υλικών μεταξύ επιστημόνων, πανεπιστημιακών καθηγητών και φοιτητών, καθώς και την παροχή διακομιστών, κέντρων πόρων και διαδικτυακών εργαλείων για τις ερευνητικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητές τους.