От теб зависи - Дейност 1

Дейност 1: Читател   Дейност 2: Потребител   Дейност 3: Критик   Дейност 4: Оценител

ДЕЙНОСТ 1: ЧИТАТЕЛЯ "Безопасен ли е интернет?"

Продължителност: 30 минути

Инструменти за дейност „лице в лице“: Компютър/Проектор/Презентация на PowerPoint/Добра интернет връзка

Инструменти за дейност „онлайн“: Компютър/Интернет връзка/Презентация на PowerPoint

Кратко описание на дейността:

Целта на тази читателска фаза е участниците да се запознаят по-добре с феномена„Киберпрестъпност“, а също и да разберат какво представлява онлайн злоупотребата и експлоатацията, включително създаването и разпространението на детска порнография, плюс търговската сексуална експлоатация на деца, кибер- примамване, привличане и поддържане, кибертормоз, кибер тормоз и преследване, както и излагане на вредно съдържание.