От теб зависи - Дейност 4

Дейност 1: Читател   Дейност 2: Потребител   Дейност 3: Критик   Дейност 4: Оценител

ДЕЙНОСТ 4: ОЦЕНИТЕЛЯ „Нека се променим заедно“

Продължителност: 10 minutes

Инструменти за дейност „лице в лице“: Хартия, на която е нарисуван дартс/Химикалки/Печатни въпросници

Инструменти за дейност „онлайн“: Онлайн въпросници

Кратко описание на дейността:

В тази последна дейност ще оценим обучението от семинара. За да се оцени въздействието и ефективността на семинара, групата от връстници трябва да попълни въпросник (пред-въпросник) преди семинара и един въпросник в края на семинара.

Целта е да се измери отношението и да се види промяната в поведението в целевата група.
В началото участникът трябва да отговори на някои общи въпроси за това, което знае по тази тема, а в края трябва да напише наученото и как е намерил дейностите, както и някои предложения за подобрения.