От теб зависи - Дейност 2

Дейност 1: Читател   Дейност 2: Потребител   Дейност 3: Критик   Дейност 4: Оценител

ДЕЙНОСТ 2: ПОТРЕБИТЕЛ "Влез в моите обувки"

Продължителност: 40 минути

Инструменти за дейност „лице в лице“: Различни обекти/компютър и проектор/интернет връзка

Инструменти за дейност „онлайн“: Хартия/Химикалки/Моливи за всеки участник/Компютър/Добра интернет връзка

Кратко описание на дейността:

Учебните цели на тази дейност са участниците да разберат важността на съгласието и отговорното използване на социалните медии и интернет пространството. Неограниченото и неконтролирано използване на социални медии и споделяне на информация/снимки/видеоклипове с ненадеждни хора или непознати хора може да генерира процес, който става невъзможно да бъде спрян, при който някой да споделя или публикува нещо за вас, което заблуждава аудиторията и създава различен, нежелан или неистински образ на вас без вашето съгласие. Това може да се случи и за отмъщение, в случай на битка или спор.