Διαδικτυακές και μη διαδικτυακές σχέσεις - Δραστηριότητα 4

Φάση 1: Ανάγνωσης   Φάση 2: Εφαρμογής   Φάση 3: Κριτικής   Φάση 4: Αξιολόγησης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Αξιολόγηση "Πώς προχωράμε μπροστά;"

Διάρκεια: 30 λεπτά

Εργαλεία για την δραστηριότητα δια-ζώσης: Μαυροπίνακας / χαρτιά / μολύβια / στυλό

Εργαλεία για διαδικτυακή δραστηριότητα: Υπολογιστής / tablet / τηλέφωνο Android / σύνδεση στο Διαδίκτυο

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας:

Κατά τη διάρκεια αυτού του τελευταίου μέρους του εργαστηρίου ο δάσκαλος/εκπαιδευτικός έχει μια διπλή επιλογή. Μπορεί είτε να εφαρμόσει διαδικτυακά μια δραστηριότητα παρόμοια με αυτή που προτάθηκε στη δια ζώσης συνεδρία, με τις κατάλληλες προσαρμογές, είτε να καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες στο να παίξουν ένα βιντεοπαιχνίδι με την ονομασία “Chuka, Break the silence” που αναπτύχθηκε για τις ηλικίες των ομάδων-στόχων με σκοπό να βοηθήσει τους χρήστες.