Διαδικτυακές και μη διαδικτυακές σχέσεις - Δραστηριότητα 2

Φάση 1: Ανάγνωσης   Φάση 2: Εφαρμογής   Φάση 3: Κριτικής   Φάση 4: Αξιολόγησης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Εφαρμογής "Κατανόηση των αόρατων συνεπειών της διαδικτυακής βίας με βάση το φύλο"

Διάρκεια:   30 λεπτά

Εργαλεία για την δραστηριότητα δια-ζώσης: Διαφορετικά αντικείμενα / Υπολογιστής και προβολέας / Σύνδεση Διαδικτύου.

Εργαλεία για διαδικτυακή δραστηριότητα: Υπολογιστής / tablet / τηλέφωνο Android / σύνδεση στο Διαδίκτυο

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας:

Αν και το κύριο θεματικό αντικείμενο αυτού του συγκεκριμένου μέρους των εκπαιδεύσεων είναι να δοθεί στους συμμετέχοντες η δυνατότητα να αναγνωρίσουν τον μετασχηματιστικό χαρακτήρα του διαδικτύου σε διάφορες πτυχές της ζωής - είναι ζωτικής σημασίας να εμπεδωθεί στην αντίληψή τους το γεγονός ότι παρά τον χώρο (φυσικό ή διαδικτυακό) στον οποίο λαμβάνει χώρα ένα αδίκημα - παρενόχληση, οι μακροπρόθεσμες συνέπειες στην ψυχική κατάσταση του θύματος είναι εξίσου σοβαρές και κρίσιμες ως προς τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συγκεκριμένης ενότητας της κατάρτισης, ο δάσκαλος/εκπαιδευτικός θα προσπαθήσει να ενθαρρύνει μια σύντομη συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων, αποδεικνύοντας μια σειρά από κατευθυντήριες ερωτήσεις που μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με το διαφορετικό περιβάλλον/την ηλικιακή ομάδα κ.λπ. - και οι οποίες θα περιστρέφονται γύρω από τους μετασχηματισμούς που λαμβάνουν χώρα όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν τη διαδικτυακή έμφυλη βία.