Διαδικτυακές και μη διαδικτυακές σχέσεις - Δραστηριότητα 1

Φάση 1: Ανάγνωσης   Φάση 2: Εφαρμογής   Φάση 3: Κριτικής   Φάση 4: Αξιολόγησης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Ανάγνωση ''Η ζωή πριν και μετά το Διαδίκτυο''

Διάρκεια:   35 λεπτά

Εργαλεία για την δραστηριότητα δια-ζώσης: Μαυροπίνακας / χαρτιά / μολύβια / στυλό

Εργαλεία για διαδικτυακή δραστηριότητα: Υπολογιστής / tablet / τηλέφωνο Android / σύνδεση στο Διαδίκτυο

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας:

Ο σκοπός κατά τη διάρκεια αυτής της αρχικής και εισαγωγικής δραστηριότητας θα είναι ουσιαστικά να παράσχουμε μια πρώτη κατανόηση της φύσης του φαινομένου στο πλαίσιο στο οποίο οι μαθητές τείνουν να κοινωνικοποιούνται και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους - λαμβάνοντας επίσης σοβαρά υπόψη την αλλαγή, η οποία συμβαίνει στις σχέσεις και τη στάση των συμμετεχόντων μας απέναντι στους συνομηλίκους τους όταν βρίσκονται στο διαδίκτυο σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει όταν αλληλεπιδρούν στον πραγματικό κόσμο έξω από τη φούσκα των " Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ".

Κατά τη διερεύνηση των παραπάνω θεμάτων ο εμπλεκόμενος δάσκαλος/εκπαιδευτικός θα αφήσει τους πάντες να συστηθούν και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει μια μικρή ομιλία σχετικά με τη μεταμορφωτική φύση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και τις διάφορες μορφές διαδικτυακής βίας, παραθέτοντας επιλεγμένες αναφορές και εστιάζοντας κυρίως στον κόσμο πριν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο σημερινό περιβάλλον όπου η επικρατούσα φύση του Διαδικτύου επηρεάζει σχεδόν τα πάντα - συμπεριλαμβανομένων και των σχέσεων τους.