От стереотипите на пола до кибер насилието и обвиняването на жертвите - Дейност 3

Дейност 1: Читател   Дейност 2: Потребител   Дейност 3: Критик   Дейност 4: Оценител

ДЕЙНОСТ 3: КРИТИКА „Но и тя е виновна, ако тя ...“

Продължителност:  45 минути

Инструменти за дейност „лице в лице“: Листове хартия/Химикалки/Маркери/Моливи

Инструменти за дейност „онлайн“: Компютър/Интернет връзка/Видеоконферентна платформа

Кратко описание на дейността:

Учителят / преподавателят разделя участниците на две групи, класната стая ще бъде преобразувана в съд, едната група ще бъде обвинението, а другата защитата. На всяка група учителят / преподавателят чете (и също така предоставя на хартия) конкретен случай.

Учителят / преподавателят прекъсва историята и моли участниците да напишат като списък, всички причини, поради които Дженифър е права (защита) и всички грешки, които Дженифър е направила (обвинение), давайки 15-20 минути максимално време в края от които всяка група, като се започне от обвинението, ще трябва да прочете на глас написаното и да се изправи срещу другата група.