Η "Γκρί Ζώνη" - Δραστηριότητα 2

Φάση 1: Ανάγνωσης   Φάση 2: Εφαρμογής   Φάση 3: Κριτικής   Φάση 4: Αξιολόγησης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Εφαρμογής Είναι ο κόσμος των ανδρών, των ανδρών, των ανδρών".

Διάρκεια: 30 λεπτά

Εργαλεία για την δραστηριότητα δια-ζώσης: Φωτοτυπία: Φύλλο εργασίας "Κατάλογος επαγγελμάτων" / Στυλό

Εργαλεία για διαδικτυακή δραστηριότητα: Διαδικτυακό εργαλείο για βιντεοκλήσεις κατά τις οποίες θα μπορεί να μοιραστεί η παρουσίαση στην οθόνη "Κατάλογος επαγγελμάτων"/Στυλό/μολύβια για κάθε συμμετέχοντα

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας:

Σε αυτή τη φάση, οι νέοι θα ευαισθητοποιηθούν απέναντι στα στερεότυπα των φύλων όσον αφορά τις επαγγελματικές επιλογές.
Οι νέοι θα προβληματιστούν σχετικά με τα επαγγέλματα που επιλέγουν οι άνδρες και τα επαγγέλματα που επιλέγουν οι γυναίκες και σχετικά με τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την επιλογή της επαγγελματικής δραστηριότητας, τυχόν προετοιμασία, τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτή η επιλογή στη ζωή.