Η "Γκρί Ζώνη" - Δραστηριότητα 3

Φάση 1: Ανάγνωσης   Φάση 2: Εφαρμογής   Φάση 3: Κριτικής   Φάση 4: Αξιολόγησης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Κριτική "Αλλάξτε οπτική γωνία" Κριτική " Δεν είναι όλα όπως φαίνονται"

Διάρκεια:  40 λεπτά

Εργαλεία για την δραστηριότητα δια-ζώσης: Δύο σετ καρτών με τα διάφορα επίθετα από τον παρακείμενο κατάλογο/Ένα φύλλο εργασίας και οδηγιών για κάθε ομάδα

Εργαλεία για διαδικτυακή δραστηριότητα: Οποιαδήποτε πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης στην οποία είναι δυνατή η κοινή χρήση μιας παρουσίασης στην οθόνη, διαδραστικός και διαλειτουργικός διαδικτυακός πίνακας LiveBoard

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας:

Η δραστηριότητα αυτή απεικονίζει τα στερεότυπα των φύλων και τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία θεωρεί τα "θηλυκά" και "αρσενικά" χαρακτηριστικά επιθυμητά ή ανεπιθύμητα. Μερικά από τα εργαλεία για αυτή τη δραστηριότητα θα είναι δύο σετ καρτών που δείχνουν διαφορετικά επίθετα.