Η "Γκρί Ζώνη" - Δραστηριότητα 4

Φάση 1: Ανάγνωσης   Φάση 2: Εφαρμογής   Φάση 3: Κριτικής   Φάση 4: Αξιολόγησης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Αξιολόγηση " Ελέγξτε τα ασυνείδητα στερεότυπά σας"

Διάρκεια: 30 λεπτά

Εργαλεία για την δραστηριότητα δια-ζώσης/διαδικτυακά: Post it/Χαρτιά - Χαρτί με πίνακα για βελάκια/Στυλό

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας:

Σε αυτή την άσκηση, ο δάσκαλος/εκπαιδευτικός προτρέπει τους μαθητές να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο με σκοπό να διερευνήσουν τις στάσεις απέναντι στα στερεότυπα των φύλων.

Πριν από αυτή τη δραστηριότητα ζητείται από τους μαθητές να κατεβάσουν δωρεάν την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα "Poll Everywhere": είναι μια απλή διαδικτυακή εφαρμογή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός και εκτός της τάξης για τη δημιουργία δημοσκοπήσεων πολλαπλών επιλογών ή ανοικτού τύπου ή σε τάξεις εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ή σε πλήρως διαδικτυακά μαθήματα.

Εάν ο δάσκαλος/εκπαιδευτικός αντιμετωπίσει δυσκολίες σχετικά με τη λήψη της εφαρμογής μπορεί να εκτυπώσει το ερωτηματολόγιο.

Μόλις οι μαθητές συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο (περίπου 15 λεπτά), ο δάσκαλος/εκπαιδευτικός εξετάζει τα συνολικά στατιστικά στοιχεία που εμφανίζονται στο τέλος του τεστ.
Ο δάσκαλος/εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να μοιραστούν τα αποτελέσματά τους με την τάξη και να τα συγκρίνουν με τα συνολικά ευρήματα.