Σεβασμός και Καταδίκη - Δραστηριότητα 1

Φάση 1: Ανάγνωσης   Φάση 2: Εφαρμογής   Φάση 3: Κριτικής   Φάση 4: Αξιολόγησης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Ανάγνωσης ''Τι είναι ο εκφοβισμός στο διαδίκτυο;''

Διάρκεια:   30 λεπτά

Εργαλεία για την δραστηριότητα δια-ζώσης: Υπολογιστής / Προβολέας / Παρουσίαση Power Point / Σύνδεση στο Διαδίκτυο

Εργαλεία για διαδικτυακή δραστηριότητα: Διαδικτυακό εργαλείο για βίντεο / Σύνδεση Διαδικτύου / Προβολέας

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας:

Η πρώτη δραστηριότητα αυτού του εργαστηρίου επικεντρώνεται στη γνώση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τον διαδικτυακό εκφοβισμό και τη διαδικτυακή παρενόχληση.

Για να διατηρηθεί το ενδιαφέρον της ομάδας είναι προτιμότερο ο δάσκαλος/εκπαιδευτικός να προετοιμάσει μια παρουσίαση PowerPoint με εικόνες και πληροφορίες σχετικά με το θέμα.