Σεβασμός και Καταδίκη

Φάση 1: Ανάγνωσης    Φάση 2: Εφαρμογής   Φάση 3: Κριτικής   Φάση 4: Αξιολόγησης

1. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  • Να διδάξουν στα παιδιά ότι οι ενέργειες στο διαδίκτυο έχουν πραγματικές συνέπειες: μιλώντας στα παιδιά μας σχετικά με το σεβασμό των άλλων στο διαδίκτυο, μπορούμε να βοηθήσουμε στην δημιουργία ενός θετικού ψηφιακού περιβάλλοντος το οποίο θα περιλαμβάνει τη μάθηση και την ανακάλυψη, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα την αρνητικότητα και το ακατάλληλο περιεχόμενο.
  • Να εξοικειωθούν οι νέοι-ες με το τι είναι ο εκφοβισμός και η παρενόχληση στο διαδίκτυο, έννοιες που είναι επίσης γνωστές ως διαδικτυακός εκφοβισμός.
  • Να παρέχουν παραδείγματα, ώστε τα παιδιά να εξοικειωθούν με τις διάφορες μορφές του διαδικτυακού εκφοβισμού.
  • Να ενθαρρύνουν τους νέους-ες να αντιμετωπίζουν τους/τις διαδικτυακούς-ες φίλους-ες με τόσο σεβασμό όσο και εκείνους-ες που αντιμετωπίζουν-συναντούν δια ζώσης.
  • Να προωθήσει την αλλαγή της συμπεριφοράς.

3. ΣΚΟΠΟΣ

Μιλώντας στα παιδιά σχετικά με τον σεβασμό των άλλων στο διαδίκτυο, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί / εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν στην οικοδόμηση ενός θετικού ψηφιακού περιβάλλοντος που αγκαλιάζει τη μάθηση και την ανακάλυψη, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα την αρνητικότητα και το ακατάλληλο περιεχόμενο. Η προώθηση ανοικτών καναλιών επικοινωνίας με παιδιά σχετικά με τον ψηφιακό κόσμο θα τους βοηθήσει να αισθάνονται πιο άνετα να μιλούν με ενήλικες εάν αντιμετωπίζουν προσβλητικό περιεχόμενο ή εάν κάποιος τους παρενοχλεί. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να διδάξετε στα παιδιά πώς να ΣΕΒΟΝΤΑΙ τα άλλα στο διαδίκτυο και να ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ όταν κάποιος τους εκφοβίζει στο διαδίκτυο.

4. ΦΥΛΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

Ομάδα Στόχου: Νεαροί ηλικίας από 12 - 17 χρονών.

Φάση Ανάγνωσης: 30 λεπτά

Φάση Εφαρμογής: 40 λεπτά

Φάση Κριτικής: 40 λεπτά

Φάση Αξιολόγησης: 25 λεπτά

Εργαλεία για την δραστηριότητα δια-ζώσης: Μολύβια/Στυλό/Χαρτιά/Χαρτόνια/Κόλλα/Αποκόμματα περιοδικών και εφημερίδων/Κενά κουτιά από χαρτόνι/Υπολογιστής και προβολέας/Σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Εργαλεία για την διαδικτυακή δραστηριότητα: Υπολογιστής/Καλή σύνδεση στο Διαδίκτυο/Διαδικτυακή πλατφόρμα για βιντεοκλήσεις στις οποίες μπορούμε να συντονίσουμε μια συζήτηση.