Διαδικτυακή βία με βάση το φύλο στις διάφορες μορφές και κατάχρηση νέων τεχνολογιών

Φάση 1: Ανάγνωσης    Φάση 2: Εφαρμογής   Φάση 3: Κριτικής   Φάση 4: Αξιολόγησης

1. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  • Κατανόηση της δύναμης των νέων τεχνολογιών στη διαμόρφωση σχέσεων και νοοτροπιών.
  • Συνειδητοποίηση του πώς οι νέες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν θετικά ή αρνητικά.
  • Προώθηση γνώσεων σχετικά με την διαδικτυακή βία βάση του φύλου αλλά και τις διάφορες μορφές της.
  • Κατανόηση του διαδικτυακού εκφοβισμού και των εκφάνσεών του, εντός και εκτός διαδικτύου.
  • Συνειδητοποίηση της σύνδεσης μεταξύ διαδικτυακού εκφοβισμού και διαδικτυακής βίας βάσει φύλου.
  • Συνειδητοποίηση των κινδύνων της διαδικτυακής βίας βάση του φύλου στη σωματική, ψυχολογική και ψυχική ευημερία των εφήβων.
  • Συν-δημιουργία διαλόγου και συμπερασμάτων με τους συμμετέχοντες.

3. ΣΚΟΠΟΣ

Καθώς η τεχνολογία και το Διαδίκτυο έχουν εισέλθει σε όλους τους τομείς της ζωής μας, έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν την εμβέλεια των πληροφοριών σε οποιονδήποτε τομέα. Αυτό μπορεί να έχει θετικές και αρνητικές συνέπειες, όπως συμβαίνει με κάθε εργαλείο. Ιδιαίτερα, όσον αφορά την διαδικτυακή βία με βάση το φύλο, η κατάχρηση του Διαδικτύου και οι νέες τεχνολογίες μπορούν να διεισδύσουν στη ζωή των θυμάτων, ακόμη και εκτός σύνδεσης. Έρευνες σε παγκόσμιο επίπεδο δείχνουν πως η διαδικτυακή βία μπορεί να προκαλέσει συναισθηματική, ψυχολογική ή ψυχική δυσφορία στα θύματα, με μακροχρόνιες επιπτώσεις στην ευημερία τους και στην κοινωνική ένταξη.

Το Εργαστήριο θα βασιστεί στη στην τεχνική του Kolb που περιλαμβάνει διαφορετικά στυλ μάθησης και βασίζεται στη θεωρία και την πρακτική από κοινού. Ο κύκλος του Kolb χωρίζει τη μάθηση σε τέσσερα διαφορετικά στάδια που περιλαμβάνουν την εμπειρία μιας κατάστασης, τη σκέψη της, τη σύλληψη των αποτελεσμάτων και τη δοκιμή της σε διάφορες παρόμοιες καταστάσεις. Ένας μαθητής μπορεί να εισέλθει σε οποιαδήποτε φάση της μάθησης, αλλά πρέπει να περάσει από όλew για να επιτύχει.

4. ΦΥΛΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

Ομάδα Στόχου: Νεαροί ηλικίας από 12 - 17 χρονών.

Φάση Ανάγνωσης: 30 λεπτά

Φάση Εφαρμογής: 30 λεπτά

Φάση Κριτικής: 30 λεπτά

Φάση Αξιολόγησης: 30 λεπτά

Εργαλεία για την δραστηριότητα δια-ζώσης: Πολύχρωμα μολύβια/Στυλό/Πολύχρωμοι μαρκαδόροι/Χαρτιά/Σημειώσεις Post-it/Περιοδικά & εφημερίδες/Ψαλίδι/Άλλα αναλώσιμα (αυτοκόλλητα uhu, ταινία, αυτοκόλλητα κ.λπ.)/Προβολείς βίντεο/Κινητά τηλέφωνα/Φορητοί υπολογιστές ή επιτραπέζιες συσκευές/Σύνδεση στο Διαδίκτυο           

Εργαλεία για την διαδικτυακή δραστηριότητα: Φορητοί υπολογιστές ή επιτραπέζιες συσκευές/Σταθερή και κατά προτίμηση σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο Διαδίκτυο/Εγγραφή σε διαδικτυακή βιντεοκλήση/διαδικτυακό σεμινάριο ή εργαλείο διαδικτυακής διάσκεψης (Zoom, Webex, Skype κ.λπ.) / Άλλα διαδικτυακά διαδραστικά ψηφιακά εργαλεία (π.χ. Jamboard, Kahoot, G. Drive, κοινόχρηστα έγγραφα κ.λπ.) / Μια ιδιωτική διαδικτυακή ομάδα (κατά προτίμηση Facebook).