Διαδικτυακή βία με βάση το φύλο στις διάφορες μορφές και κατάχρηση νέων τεχνολογιών - Δραστηριότητα 4

Φάση 1: Ανάγνωσης   Φάση 2: Εφαρμογής   Φάση 3: Κριτικής   Φάση 4: Αξιολόγησης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Αξιολόγηση ''Ας αλλάξουμε μαζί''

Διάρκεια:  30 λεπτά

Εργαλεία για την δραστηριότητα δια-ζώσης: Εργαλείο τηλεδιάσκεψης / σύνδεση στο Διαδίκτυο

Εργαλεία για διαδικτυακή δραστηριότητα: Εργαλείο τηλεδιάσκεψης / σύνδεση στο Διαδίκτυο

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας:

Έχοντας δει όλα τα παραπάνω, οι δάσκαλοι/εκπαιδευτικοί θα πρέπει τώρα να βγάλουν κάποια συμπεράσματα μαζί με τους μαθητές:

Συμπληρώνοντας αυτό, οι δάσκαλοι/εκπαιδευτικοί ζητούν από όλους να αναρωτηθούν πώς αισθάνθηκαν όταν έπρεπε να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο σχόλιο "κατάμουτρα";

Ερωτήσεις για την τόνωση της συζήτησης:

Πώς αισθάνεστε;

Γιατί νομίζετε ότι αισθάνεστε έτσι;

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του να βλέπεις αυτά τα σχόλια γραμμένα και του να τα λες δυνατά;

Πώς νομίζετε ότι αισθάνονται οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνονται αυτές οι ερωτήσεις, όταν τις διαβάζουν;

Ολοκληρώνοντας αυτή τη συζήτηση, οι δάσκαλοι/εκπαιδευτικοί εξηγούν πώς οι μαθητές/τριες είναι πλέον έτοιμοι να κατανόησουν την έμπρακτη βία λόγω φύλου και την κατάχρηση των νέων τεχνολογιών.

Στον τελικό γύρο, όλοι οι μαθητές εισέρχονται στις ίδιες ακολουθίες και αντικαθιστούν τα προηγούμενα σχόλια με θετικά. Για παράδειγμα, αν ένα από τα σχόλια ήταν "είσαι άσχημη", τώρα μπορεί να είναι "είσαι όμορφη και έχεις ωραία ψυχή".

Αυτή η εισαγωγή θα μπορούσε να καταλήξει σε μια αγκαλιά, αν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης το επιτρέπουν. Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για ένα επόμενο βήμα όπου οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν έναν πιο ενεργό ρόλο.

Σε αυτή τη δραστηριότητα, οι δάσκαλοι/εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν να δημιουργήσουν μια αφίσα ή μια παρουσίαση ή ένα βίντεο με τις τελικές δηλώσεις των συμμετεχόντων (προαιρετικά). Επίσης, ένα εναλλακτικό σενάριο για τους δασκάλους/εκπαιδευτικούς περιλαμβάνεται στο υλικό για το συγκεκριμένο εργαστήριο.