Διαδικτυακή βία με βάση το φύλο στις διάφορες μορφές και κατάχρηση νέων τεχνολογιών - Δραστηριότητα 3

Φάση 1: Ανάγνωσης   Φάση 2: Εφαρμογής   Φάση 3: Κριτικής   Φάση 4: Αξιολόγησης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Κριτική ''Είναι απλώς ένα σχόλιο''

Διάρκεια: 30 λεπτά

Εργαλεία για την δραστηριότητα δια-ζώσης: Προβολέας βίντεο / Φορητοί υπολογιστές ή κινητά τηλέφωνα / Σύνδεση στο Διαδίκτυο / Χαρτιά και στυλό.

Εργαλεία για διαδικτυακή δραστηριότητα: Εργαλείο τηλεδιάσκεψης / Ένα κενό κοινόχρηστο κείμενο ή έγγραφο παρουσίασης για ν' ανταλλαχθούν ιδέες απευθείας (θα μπορεί να είναι διαφάνειες google, έγγραφο google, jamboard κ.λπ.)

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας:

Μέσω της χρήσης διαφόρων εργαλείων και μέσων οι μαθητές θα ενθαρρυνθούν να απαντήσουν επαρκώς σε μια ποικιλία ερωτημάτων, όπως:

  • Γιατί πιστεύετε ότι αυτή η ανάρτηση/σχόλιο αποτελεί μορφή διαδικτυακής βίας;
  • Τι καταλαβαίνετε από αυτό το σχόλιο/ ανάρτηση;
  • Ποιος είναι ο στόχος αυτής της ανάρτησης/του σχολίου;
  • Ποιον νομίζετε ότι βλάπτει αυτή η ανάρτηση; Και γιατί;
  • Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι που έγραψαν αυτές τις αναρτήσεις/σχόλια θα έκαναν το ίδιο και στον εκτός διαδικτύου κόσμο;