Διαδικτυακή βία με βάση το φύλο στις διάφορες μορφές και κατάχρηση νέων τεχνολογιών - Δραστηριότητα 1

Φάση 1: Ανάγνωσης   Φάση 2: Εφαρμογής   Φάση 3: Κριτικής   Φάση 4: Αξιολόγησης

Δραστηριότητα 1: Ανάγνωσης ''Τα Κοινωνικά Δίκτυα κι Εγώ''

Διάρκεια:  30 λεπτά

Εργαλεία για την δραστηριότητα δια-ζώσης: Βιντεοπροβολέας / Καρέκλες ή μαξιλάρια για να κάθονται οι συμμετέχοντες / Κόλλες A3 ή μαυροπίνακας

Εργαλεία για διαδικτυακή δραστηριότητα: Φορητοί υπολογιστές ή επιτραπέζιες συσκευές/Σταθερή και κατά προτίμηση σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο Διαδίκτυο/Εγγραφή σε διαδικτυακή βιντεοκλήση/διαδικτυακό σεμινάριο ή εργαλείο διαδικτυακής διάσκεψης (Zoom, Webex, Skype κ.λπ.) / Άλλα διαδικτυακά διαδραστικά ψηφιακά εργαλεία (π.χ. Jamboard, Kahoot, G. Drive, κοινόχρηστα έγγραφα κ.λπ.) / Μια ιδιωτική διαδικτυακή ομάδα (κατά προτίμηση Facebook).

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας:

Μέσω της χρήσης διαφόρων εργαλείων και μεθόδων, οι μαθητές θα προσπαθήσουν να ανταποκριθούν και να απαντήσουν ενεργά σε ερωτήματα όπως:

Τι είδους πληροφορίες πρέπει να παρέχουμε στους λογαριασμούς μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τη γνώμη σας;

Πώς η παροχή προσωπικών ή ευαίσθητων πληροφοριών σε λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να θέσει σε κίνδυνο εμάς ή τους αγαπημένους μας (οικογένεια, φίλους);

Πώς χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις σχολικές/εξωσχολικές σας δραστηριότητες;

Έχετε βιώσει ποτέ μια κατάσταση κατά την οποία χρησιμοποιήσατε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να σας βοηθήσουν σε μια εργασία/ κατ' οίκον εργασία;

Έχετε δει ποτέ συμμαθητές/ φίλους σας να παρενοχλούνται/ εκφοβίζονται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης;