Διαδικτυακές και μη διαδικτυακές σχέσεις

Φάση 1: Ανάγνωσης    Φάση 2: Εφαρμογής   Φάση 3: Κριτικής   Φάση 4: Αξιολόγησης

1. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  • Μέσα από τις διαφορετικές φάσεις των προβλεπόμενων εργαστηρίων και των ποικίλων δραστηριοτήτων τους, θα επεκτείνουμε την αντίληψη των συμμετεχόντων μας σχετικά με το φαινόμενο, παρέχοντας σε αυτούς σημαντικές πληροφορίες για το θέμα - τις οποίες σίγουρα δεν έχουν συναντήσει πριν.
  • Επιπλέον, θα εργαστούμε για να κερδίσουμε την προσοχή και τη δέσμευσή τους σε πρακτικούς τύπους ασκήσεων με μοναδικό σκοπό να αλλάξουμε τη συμπεριφορά τους όταν χρειάζεται (κυρίως τη διαδικτυακή τους στάση) και, συνεπώς, να μειώσουμε, εντός του χώρου όπου οι νέοι 12 - 17 κοινωνικοποιούνται και συνδέονται, μια συνέχεια επιθέσεων που κυμαίνονται από ανεπιθύμητες σεξουαλικές επιθέσεις, σεξιστικές και / ή ρατσιστικές προσβολές, έως συχνές, επιβλαβείς, τρομακτικές και μερικές φορές απειλητικές για τη ζωή κακοποιήσεις που βιώνουν τα κορίτσια, και ιδίως εκείνοι με άλλες ευπάθειες στο Διαδίκτυο.

3. ΣΚΟΠΟΣ

Να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να εξετάσουν τις βασικές επιπτώσεις του διαδικτυακού εκφοβισμού ή της σεξουαλικής επίθεσης, κυρίως αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες για τα θύματα με διάφορους τρόπους (κοινωνικά, διανοητικά, συναισθηματικά κ.λπ.) ακολουθώντας κατευθυντήριες ερωτήσεις - βοηθώντας παράλληλα τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη σοβαρότητα και τον ανήθικο χαρακτήρα τέτοιων ενεργειών.

4. ΦΥΛΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

Ομάδα Στόχου: Νεαροί ηλικίας από 12 - 17 χρονών.

Φάση Ανάγνωσης: 35 min

Φάση Εφαρμογής: 30 λεπτά

Φάση Κριτικής: 25 λεπτά

Φάση Αξιολόγησης: 30 λεπτά

Εργαλεία για την δραστηριότητα δια-ζώσης: Μολύβια/Στυλό/Χαρτιά/Χαρτόνια/Κόλλα/Αποκόμματα περιοδικών και εφημερίδων/Κενά κουτιά από χαρτόνι/Υπολογιστής και προβολέας/Σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Εργαλεία για την διαδικτυακή δραστηριότητα: Υπολογιστής/Καλή σύνδεση στο Διαδίκτυο/Διαδικτυακή πλατφόρμα για βιντεοκλήσεις στις οποίες μπορούμε να συντονίσουμε μια συζήτηση.