Από εσάς εξαρτάται - Δραστηριότητα 2

Φάση 1: Ανάγνωσης   Φάση 2: Εφαρμογής   Φάση 3: Κριτικής   Φάση 4: Αξιολόγησης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: "Σταθείτε στη θέση μου"

Διάρκεια: 40 λεπτά

Εργαλεία για την δραστηριότητα δια-ζώσης: Διαφορετικά αντικείμενα / Υπολογιστής και προβολέας / Σύνδεση Διαδικτύου.

Εργαλεία για διαδικτυακή δραστηριότητα: Χαρτί/στυλό/μολύβια για κάθε συμμετέχοντα/Υπολογιστής/καλή σύνδεση στο διαδίκτυο

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας:

Οι μαθησιακοί στόχοι αυτής της δραστηριότητας είναι η κατανόηση της σημασίας της συναίνεσης και της υπεύθυνης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του διαδικτυακού χώρου. Η απεριόριστη και μη εποπτευόμενη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και η ανταλλαγή πληροφοριών/εικόνων/βίντεο με άτομα που δεν εμπιστεύεστε ή άγνωστα άτομα μπορεί να δημιουργήσει μια διαδικασία που είναι αδύνατο να σταματήσει, κατά την οποία κάποιος μοιράζεται ή δημοσιεύει κάτι για εσάς που παραπλανά το κοινό και δημιουργεί μια διαφορετική, μη επιθυμητή ή μη αληθινή εικόνα για εσάς χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Αυτό μπορεί επίσης να συμβεί για λόγους εκδίκησης, σε περίπτωση καυγά ή διαφωνίας.