Από εσάς εξαρτάται - Δραστηριότητα 1

Φάση 1: Ανάγνωσης   Φάση 2: Εφαρμογής   Φάση 3: Κριτικής   Φάση 4: Αξιολόγησης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Ανάγνωση "Είναι το Διαδίκτυο ένα ασφαλές μέρος;"

Διάρκεια: 30 λεπτά

Εργαλεία για την δραστηριότητα δια-ζώσης: Υπολογιστής / Προβολέας / Παρουσίαση Power Point / Σύνδεση στο Διαδίκτυο

Εργαλεία για διαδικτυακή δραστηριότητα: Υπολογιστής / Προβολέας / Παρουσίαση Power Point / Σύνδεση στο Διαδίκτυο

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας:

Στόχος αυτής της φάσης ανάγνωσης είναι οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν περισσότερο με το φαινόμενο "Έγκλημα στο Διαδίκτυο" και επίσης να κατανοήσουν τι είναι η διαδικτυακή κακοποίηση και εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και διανομής παιδικής πορνογραφίας, καθώς και της εμπορικής σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, του διαδικτυακού εγκλωβισμού, της προσέλκυσης και του grooming, του διαδικτυακού εκφοβισμού, της διαδικτυακής παρενόχλησης και της διαδικτυακής παρακολούθησης, καθώς και της έκθεσης σε επιβλαβές περιεχόμενο.