Καλές πρακτικές στην επικοινωνία - Δραστηριότητα 3

Φάση 1: Ανάγνωσης   Φάση 2: Εφαρμογής   Φάση 3: Κριτικής   Φάση 4: Αξιολόγησης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Κριτική "Αλλάξτε οπτική γωνία"

Διάρκεια: 30 λεπτά

Εργαλεία για την δραστηριότητα δια-ζώσης: Υπολογιστής/προβολέας/σύνδεση με το διαδίκτυο

Εργαλεία για διαδικτυακή δραστηριότητα: Υπολογιστής/ σύνδεση στο Διαδίκτυο

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας:

Στόχος είναι να προβληματιστούν οι συμμετέχοντες σχετικά με το γεγονός ότι συχνά χρησιμοποιούμε τόσο πολύ τα στερεότυπα που δεν τα αντιλαμβανόμαστε ως τέτοια. Μόνο όταν βρίσκουμε διαφορετικούς και πιο ισότιμους τρόπους να αναπαραστήσουμε τις γυναίκες και τους άνδρες και τη σχέση τους, παρατηρούμε διακρίσεις που δεν είχαμε αντιληφθεί προηγουμένως.

Ο δάσκαλος/εκπαιδευτικός θα μοιραστεί δύο φωτογραφίες και θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες να προβληματιστούν:

Τι προβάλλεται στη δεύτερη εικόνα;

Πώς απεικονίζονται η γυναίκα και ο άνδρας;

Ποιες είναι οι ιδέες που διέπουν την αναπαράσταση των δύο φύλων στην πρώτη εικόνα; Και στη δεύτερη;

Αντιλαμβάνεστε τώρα κάποιο στερεότυπο σε μία από τις εικόνες; Αισθανθήκατε το ίδιο όταν είδατε την πρώτη εικόνα για πρώτη φορά;

Αν η αντίληψή σας άλλαξε όταν είδατε τη δεύτερη εικόνα, τι σημαίνει αυτό;