Καλές πρακτικές στην επικοινωνία - Δραστηριότητα 1

Φάση 1: Ανάγνωσης   Φάση 2: Εφαρμογής   Φάση 3: Κριτικής   Φάση 4: Αξιολόγησης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Ανάγνωση "Εικόνες και στερεότυπα"

Διάρκεια: 30 λεπτά

Εργαλεία για την δραστηριότητα δια-ζώσης: Σύνδεση Η/Υ/προβολέας/Διαδίκτυο

Εργαλεία για διαδικτυακή δραστηριότητα: Υπολογιστής/Σύνδεση στο Διαδίκτυο/Διαδικτυακό εργαλείο για βιντεοκλήσεις στο οποίο μπορούμε να μοιραστούμε μια παρουσίαση στην οθόνη

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας:

Ο σκοπός εδώ θα είναι να κατανοήσουμε ποιες είναι οι καλές πρακτικές επικοινωνίας σε αυτό το θέμα, ξεκινώντας από την έννοια του στερεότυπου.
The stereotype is a preconceived, recurrent and conventional idea, a rigid whole of beliefs transmitted socially within a culture of reference, on what are and must be behaviors, roles, occupations, traits, physical appearance of a person, in relation to his/her gender membership. Stereotypes risk to limit the opportunities of people concerning what their social and individual aspirations and opportunities are and can contribute to the creation of gender-based discrimination. For ex.: women doing housework and men watching sport on TV, women taking care of children and men going to work, etc.