Φυλετικά στερεότυπα και αντικειμενοποίηση των κοριτσιών - Δραστηριότητα 3

Φάση 1: Ανάγνωσης   Φάση 2: Εφαρμογής   Φάση 3: Κριτικής   Φάση 4: Αξιολόγησης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Κριτικής ''Πού βρισκόμαστε σε αυτό το πρόβλημα;''

Διάρκεια: 40 λεπτά

Εργαλεία για την δραστηριότητα δια-ζώσης: Μολύβια / Στυλό / Χαρτιά / Χαρτόνια / Κόλλα / Αποκόμματα περιοδικών και εφημερίδων / Κενά κουτιά από χαρτόνι

Εργαλεία για διαδικτυακή δραστηριότητα: Online tool to make compositions or drawing like canva, power point, photoshop, paint…

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας:

In this activity the participants are going to work on the term of “gender lightbulb moment”. A “gender lightbulb moment” is a time you became aware of being treated differently because of your gender. For example, a girl not being allowed to play football, or a boy being told he shouldn’t play with dolls. It could encompass anything from the toys you were allowed to play with, being aware of different rules for boys and girls, to feeling uncomfortable because of your gender in a certain situation.

Each participant should represent in a paper (in a creative way) one gender lightbulb moment that they have lived (preferably the first one or the most relevant one that they remember). This representation could be as a drawing, as a collage, as a poem, as a story, etc. The aim is that the participants feel free to tell their story in the way that they prefer. It’s ok if they only want to tell the story without showing any artistic output, they can use the material in order to write down what they’re going to tell to the group.