Φυλετικά στερεότυπα και αντικειμενοποίηση των κοριτσιών - Δραστηριότητα 2

Φάση 1: Ανάγνωσης   Φάση 2: Εφαρμογής   Φάση 3: Κριτικής   Φάση 4: Αξιολόγησης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Εφαρμογή ''Τι νιώθει;

Διάρκεια:  40 λεπτά

Εργαλεία για την δραστηριότητα δια-ζώσης: Διαφορετικά αντικείμενα / Υπολογιστής και προβολέας / Σύνδεση Διαδικτύου.

Εργαλεία για διαδικτυακή δραστηριότητα:  Ηλεκτρονικό εργαλείο για βιντεοκλήσεις στις οποίες θα μπορεί να μοιραστεί μια παρουσίαση στην οθόνη / Χαρτί / Στυλό / Μολύβια για κάθε συμμετέχοντα.

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας:

Στη δεύτερη δραστηριότητα του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες πρόκειται να πειραματιστούν ενεργά με το φαινόμενο των στερεοτύπων των φύλων και της αντικειμενοποίησης των κοριτσιών, στις εξής δραστηριότητες:

  1. Οι συμμετέχοντες πρέπει να σηκωθούν σε μια γραμμή. Ο δάσκαλος / εκπαιδευτικός θα είναι μπροστά στη γραμμή, κοιτάζοντας τους συμμετέχοντες. Στην αρχή της δραστηριότητας ο δάσκαλος / εκπαιδευτικός εξηγεί ότι ο τόπος στον οποίο είναι η γραμμή των συμμετεχόντων, είναι η «ουδέτερη ζώνη», το δεξί της γραμμής είναι η «ζώνη που συμφωνώ» και τα αριστερά της γραμμής είναι η « Δεν συμφωνώ ζώνη ». Ο δάσκαλος / εκπαιδευτικός πρόκειται να πει μερικές προτάσεις και όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να μετακινηθούν προς τη μία ή την άλλη, ανάλογα με το εάν συμφωνούν ή όχι με την πρόταση. Κάθε συμμετέχων πρέπει να επιλέξει τη δική του γνώμη. Εάν δεν γνωρίζουν εάν συμφωνούν ή όχι, θα μπορούν να μείνουν μονάχα στη μέση.
  2. Στη δεύτερη δραστηριότητα, οι συμμετέχοντες θα δουν παραδείγματα σχετικά με την αντικειμενοποίηση των κοριτσιών. Για να γίνει αυτό, ο δάσκαλος / εκπαιδευτικός θα δείξει στους συμμετέχοντες κάποιες αφίσες διαφημίσεων, ταινιών και σειρών, στις οποίες υπάρχει κάποιο είδος αντικειμενοποίησης κοριτσιών και θα ακολουθήσει συζήτηση σχετικά με το υλικό αυτό κ.λπ. .