Φυλετικά στερεότυπα και αντικειμενοποίηση των κοριτσιών

Φάση 1: Ανάγνωσης    Φάση 2: Εφαρμογής   Φάση 3: Κριτικής   Φάση 4: Αξιολόγησης

1. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  • Προώθηση της γνώσης των προβλημάτων των στερεοτύπων των φύλων και της
    της αντικειμενοποίησης των γυναικών.
  • Παρουσιάστε τα προβλήματα αυτά με καθημερινές καταστάσεις, ώστε οι νέοι να μπορούν να τα αναγνωρίσουν.
  • Προώθηση της σκέψης σχετικά με τις συμπεριφορές τους και τον ρόλο τους σε αυτά τα θέματα.
  • Επίτευξη πιθανών τρόπων για τη μείωση αυτών των προβλημάτων στο περιβάλλον μας.
  • Συζητήστε μερικά βασικά παραδείγματα στερεοτύπων φύλου και αντικειμενοποίησης γυναικών στο Διαδίκτυο.

3. ΣΚΟΠΟΣ

Τα εργαστήριαs στοχεύουν στην προώθηση της γνώσης των προβλημάτων των στερεοτύπων των φύλων και στην αντικειμενικοποίηση των γυναικών, στο παράδειγμα αυτών των προβλημάτων με τις καθημερινές καταστάσεις, ώστε οι νέοι να μπορούν να τα αναγνωρίσουν, να προωθήσουν τη σκέψη για τη συμπεριφορά τους και τον ρόλο τους σε αυτά τα θέματα, επιτυγχάνοντας πιθανούς τρόπους για τη μείωση αυτών των προβλημάτων στο περιβάλλον μας και συζητώντας μερικά βασικά παραδείγματα στερεοτύπων φύλου και αντικειμενοποίησης των γυναικών στο Διαδίκτυο.

4. ΦΥΛΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

Ομάδα Στόχου: Νεαροί ηλικίας από 12 - 17 χρονών.

Συνολική διάρκεια του εργαστηρίου: 2 ώρες

Φάση Ανάγνωσης: 15 λεπτά

Φάση Εφαρμογής: 40 λεπτά

Φάση Κριτικής: 40 λεπτά

Φάση Αξιολόγησης: 25 λεπτά

Εργαλεία για τηνδραστηριότητα δια-ζώσης: Μολύβια/Στυλό/Χαρτιά/Χαρτόνια/Κόλλα/Αποκόμματα περιοδικών και εφημερίδων/Κενά κουτιά από χαρτόνι/Υπολογιστής και προβολέας/Σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Εργαλεία για την διαδικτυακή δραστηριότητα: Υπολογιστής/Καλή σύνδεση στο Διαδίκτυο/Διαδικτυακή πλατφόρμα για βιντεοκλήσεις στις οποίες μπορούμε να συντονίσουμε μια συζήτηση.