Από τα Φυλετικά Στερεότυπα στην φυλετική βία στο διαδίκτυο και την ενοχοποίηση των θυμάτων

Φάση 1: Ανάγνωσης    Φάση 2: Εφαρμογής   Φάση 3: Κριτικής   Φάση 4: Αξιολόγησης

1. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  • Η εκμάθηση της έννοιας των στερεοτύπων, των διακρίσεων και της βίας που βασίζεται στο φύλο.
  • Να μάθουμε να αναγνωρίζουμε τις διακρίσεις λόγω φύλου και τη βία λόγω φύλου με ιδιαίτερη αναφορά στο Διαδίκτυο.
  • Συνειδητοποίηση του εαυτού μας και της σκέψης του ατόμου σχετικά με το θέμα του φύλου.
  • Η απόκτηση πρακτικών διαδικτυακών στρατηγικών για την πρόληψη των διακρίσεων και της βίας λόγω φύλου και η εύρεση στρατηγικών για αλλαγή και επίλυση των προβλημάτων που συνδέονται με αυτού του τύπου την Βία.
  • Να ενισχυθεί η επίγνωση των ευθυνών των ένοχων και όχι των θυμάτων σε περιπτώσεις διακρίσεων και βίας λόγω φύλου.

3. ΣΚΟΠΟΣ

Η προσέγγισή μας σε αυτό το εργαστήριο είναι εμπνευσμένη από τις τεχνικές και τη μεθοδολογία του Θεάτρου των Καταπιεσμένων, όπου η σκηνή γίνεται εργαλείο συζήτησης και κοινωνικού προβληματισμού. Ενεργοί προβληματισμοί που στοχεύουν στην αλλαγή του κοινωνικού σεναρίου και στην παραγωγή μιας θετικής αλλαγής στους κοινωνικούς παράγοντες: τους νέους μας. Η δύναμη της εκπαίδευσης μέσω της θεατρικής γλώσσας διαφέρει και είναι συμπληρωματική με άλλες διδασκαλίες στο ότι θέτει το άτομο σε θέση να εκφραστεί με όλο του τον εαυτό του, δίνοντας φωνή και σώμα σε σκέψεις kai συναισθήματα, στον δικό του κόσμο αξιών. Σε μια προοπτική ανάπτυξης, ο στόχος του θεάτρου δεν είναι η μετάδοση της γνώσης αλλά ο σχηματισμός και η παγκόσμια αυτο-εκπαίδευση του θέματος σε σχέση με τους άλλους και την ομάδα των συνομηλίκων, υπό την προσεκτική καθοδήγηση του δασκάλου / εκπαιδευτικού.

4. ΦΥΛΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

Ομάδα Στόχου: Νεαροί ηλικίας από 12 - 17 χρονών.

Συνολική διάρκεια του εργαστηρίου: 3 ώρες

Φάση Ανάγνωσης: 45 λεπτά

Φάση Εφαρμογής: 45 λεπτά

Φάση Κριτικής: 45 λεπτά

Φάση Αξιολόγησης: 45 λεπτά

Εργαλεία για την δραστηριότητα δια-ζώσης: Δείκτες/μολύβια/στυλό/χαρτιά/χαρτόνια/υπολογιστής και προβολέας/σύνδεση στο Διαδίκτυο.        

Εργαλεία για την διαδικτυακή δραστηριότητα: Υπολογιστής/Καλή σύνδεση στο Διαδίκτυο/Διαδικτυακή πλατφόρμα για βιντεοκλήσεις στις οποίες μπορούμε να συντονίσουμε μια συζήτηση.