Уважение и осъждане

Дейност 1: Читател    Дейност 2: Потребител   Дейност 3: Критик   Дейност 4: Оценител

1. ИЗТЕГЛЕТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА РАБОТИЛНИЦИТЕ

2. ЦЕЛИ НА РАБОТИЛНИЦАТА

  • Учете децата, че онлайн действията имат реални последици за света: като говорим с децата си относно зачитането на другите в интернет, ние можем да помогнем за изграждането на положителна цифрова среда, която да обхваща ученето и откритието, като същевременно намалява негативността и неподходящото съдържание.
  • Запознайте младите хора с това, какво е кибернасилие, което е известно още като онлайн тормоз.
  • Дайте примери, за да могат децата да се запознаят по-добре с различните форми на кибертормоз.
  • Насърчавайте младежите да се отнасят към онлайн приятелите с такова уважение, каквото и с тези, които срещат лице в лице.
  • Насърчаване на промени в поведението.

3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Като говорят с децата за уважение към другите онлайн, родителите и учителите / възпитателите могат да помогнат за изграждането на положителна дигитална среда, която обхваща обучението и откритията, като същевременно свежда до минимум негативизма и неподходящото съдържание. Насърчаването на отворени канали за комуникация с децата за цифровия свят ще им помогне да се чувстват по-удобно да говорят с възрастни, ако срещнат обидно съдържание или ако някой ги тормози. Най-важното е да научите децата как да УВАЖАВАТ другия онлайн и да ОСЪЖДАТ, когато някой ги тормози онлайн.

4. ПЪТЕН ЛИСТ

Цел: Младежи от 12-17 години.

Фаза на читателя: 30 мин

Фаза на потребителя: 40 мин

Фаза на критика: 40 мин

Фаза на оценителя: 25 мин

Инструменти за дейност лице в лице: Маркери/Лепящи листчета/Моливи/Химикалки/Хартия/Картон/Лепило/Списание и изрезки от вестници/Празни кутии от картон/персонален компютър и проектор/интернет връзка.

Инструменти за онлайн дейност: Компютър /Добра интернет връзка/Онлайн платформа за видео разговори, в която можем да модерираме дискусия.