Онлайн насилие, основано на пола в различните му форми и злоупотреба с новите технологии - Дейност 4

Дейност 1: Читател   Дейност 2: Потребител   Дейност 3: Критик   Дейност 4: Оценител

ДЕЙНОСТ 4: ОЦЕНИТЕЛЯ „Нека се променим заедно“

Продължителност:  30 минути

Инструменти за дейност „лице в лице“: Инструмент за видеоконференции/Интернет връзка

Инструменти за дейност „онлайн“: Инструмент за видеоконференции/Интернет връзка

Кратко описание на дейността:

След като учителите / преподавателите видяха всичко по-горе, сега трябва да направят някои изводи заедно с учениците:

Завършвайки това, учителите / преподавателите питат всички, какво е усещането да се сблъскат с подобен коментар „във ваше лице“? Те дават място за дискусии.

Въпроси за стимулиране на дискусията:

Как се чувствате?

Защо мислите, че се чувствате така?

Каква е разликата между това да видите тези коментари написани и да ги кажете на глас?

Как мислите че се чувстват хората, към които са насочени тези коментари, когато ги четат?

Завършвайки тази дискусия, учителите / преподавателите обясняват как учениците вече са готови да разберат насилието, основано на пола и злоупотребата с новите технологии.

Като последен кръг всички участници застават в един и същи ред и заменят предишните коментари с положителни. Например, ако един от коментарите е „ти си грозен/а“, сега може да бъде „ти си хубав/а и имаш красива душа“.

Това може да завърши в прегръдка, ако мерките за социално дистанциране позволяват. Тази дейност може да се използва като основа за по-нататъшна стъпка, при която участниците поемат по-активна роля.

*В тази дейност учителите / преподавателите могат да изберат да направят плакат, презентация или видеоклип с окончателните изявления на участниците (по избор). Също така, алтернативен сценарий за учителите / преподавателите е включен в материалите, включени в тази конкретна работилница.