Онлайн насилие, основано на пола в различните му форми и злоупотреба с новите технологии - Дейност 3

Дейност 1: Читател   Дейност 2: Потребител   Дейност 3: Критик   Дейност 4: Оценител

ДЕЙНОСТ 3: КРИТИКА „Това е просто коментар“

Продължителност: 30 минути

Инструменти за дейност „лице в лице“: Видео проектор/Лаптопи или мобилни телефони/Интернет връзка/Хартия и писалки

Инструменти за дейност „онлайн“: Видеоконферентна връзка / Празен споделен документ за презентация за споделяне на идеи директно върху нея (може да са Гугъл слайдове, Гугъл документ, и др.)

Кратко описание на дейността:

Чрез използването на различни инструменти и медии участниците ще бъдат насърчавани да отговарят адекватно на различни въпроси, като например:

  • Защо според вас този пост/ коментар е форма на онлайн насилие?
  • Какво разбирате от този коментар / пост?
  • Кой е целта на тази публикация/ коментар?
  • На кого мислите, че този пост вреди? И защо?
  • Смятате ли, че хората, които са написали тези мнения / коментари биха направили същото в офлайн света?