Онлайн насилие, основано на пола в различните му форми и злоупотреба с новите технологии - Дейност 2

Дейност 1: Читател   Дейност 2: Потребител   Дейност 3: Критик   Дейност 4: Оценител

ДЕЙНОСТ 2: ПОТРЕБИТЕЛЯ "Тролове и емоции"

Продължителност:  30 минути

Инструменти за дейност „лице в лице“: Видео проектор/Печатни плакати на тролове/Цветните писалки/Моливи и маркери

Инструменти за дейност „онлайн“: Видеоконферентна връзка 

Кратко описание на дейността:

Учителите / преподавателите показват това видео, което обяснява накратко 10 форми на кибертормоз и онлайн насилие: https://www.youtube.com/watch?v=0Xo8N9qlJtk&fbclid=IwAR3MOmyYN6GMPHG9Ao6j_pzF1i1A5WqRM4-CSybm9LqvEegnHoyng3IxAA8    

Като алтернатива, те могат да покажат презентацията на "Работилница 8" "От вас зависи".

След това преподавателите започват дискусия, обяснявайки видеоклипа за различните форми на кибертормоз. На този етап преподавателите / учителите трябва да са готови да отговарят на въпроси и да изясняват ситуациите. Учителите / преподавателите обясняват модела на „айсберга“. Моделът „айсберг“ обикновено се използва при интеркултурни интерпретации. В този случай моделът на „айсберг“ ще бъде модифициран за нуждите на семинара, обяснявайки половото и онлайн насилието. В модела на „айсберг“ потопената част на айсберга показва присъщите проблеми на дадена ситуация. Върхът на айсберга показва проявите на този проблем. В нашия случай ще заменим айсберга с изображение на трол (това е, за да направим игра на думи с вида на кибертормоза, който се нарича тролинг).